giai phap erp nganh thuc an va do uong

Giải Pháp ERP Ngành Thực Phẩm Và Giải Khát (F&B)

Là một nhà sản xuất thực phẩm và giải khát, bạn đang phải đối mặt với áp lực liên tục liên quan đến lợi nhuận, sự thay đổi liên tục và yêu cầu theo mùa của các khách hàng và người tiêu dùng, thay đổi thói quen ăn uống của người dân trên toàn thế giới, áp lực đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

phan mem lap ke hoach san xuat nang cao

Phần Mềm Lập Kế Hoạch Sản Xuất (Adavanced Planning Schedule)

Infor APS kết hợp chặt chẽ khả năng vận hành của nhà máy với kế hoạch mua sắm nguyện vật liệu phục vụ sản xuất, đưa ra các thông báo khi có đơn đặt hàng mới và yêu cầu bổ sung vật tư khi bị trễ tiến độ, tự động đồng bộ kế hoạch sản xuất với đơn hàng của khách hàng.