December 27, 2016

giai phap erp cho cong ty san xuat va thi cong coc be tong

Giải Pháp ERP Ngành Sản Xuất Và Thi Công Cọc Bê Tông

Đối với các doanh nghiệp sản xuất cọc bê tông, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cọc là yếu tố sống còn hiện nay. Và để gia tăng sự kiểm soát chất lượng cọc, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã mạnh dạng ứng dụng hệ thống ERP vào trong quản trị.

Scroll to Top