ngan-sach-cho-du-an-erp

Ngân Sách Cho Dự Án ERP

Chuẩn bị một ngân sách cho việc triển khai một dự án ERP không khác biệt hơn so với việc chuẩn bị một ngân sách cho bất kỳ dự án nào khác. Sự khác biệt là trong nội dung của dự án và đảm bảo rằng tất cả chi phí thực hiện dự án ERP tiềm năng đã được thông qua và được đưa vào trong ngân sách.