su-khac-nhau-giua-erp-va-wms

Sự Khác Nhau Giữa Phần Mềm WMS Và ERP

Một hệ thống WMS có thể theo dõi từng lần vận chuyển của từng hàng hóa trong kho và cung cấp giải pháp tối ưu hóa không gian kho hàng dựa trên thông tin tức thời.