8 loi khuyen ky thuat cho viec quan ly du an erp

8 Lời Khuyên Kỹ Thuật Cho Việc Quản Lý Dự Án ERP

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra một danh sách các mẹo kỹ thuật quản lý dự án ERP. Các mẹo này là một nền tảng để các nhà quản lý dự án có thể thêm phong cách riêng của họ dựa trên hệ thống ERP đang được triển khai và sự năng động của nhóm dự án ERP.