0977.207.122

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Đào tạo LEAN và Six Sigma

LEAN là một phương pháp quản lý và cải tiến quy trình tập trung vào loại bỏ lãng phí và tăng cường giá trị cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp khóa đào tạo LEAN để giúp nhân viên hiểu và áp dụng các nguyên tắc và công cụ LEAN như Giá trị Khách hàng, Luồng giá trị, Sự linh hoạt và Phạm vi được xác định.

CÁC BƯỚC ĐÀO TẠO LEAN VÀ SIX SIGMA

Quy trình đào tạo LEAN & Six Sigma thường bao gồm các bước sau:

Xác định nhu cầu đào tạo

Đầu tiên, xác định nhu cầu đào tạo LEAN & Six Sigma của tổ chức hoặc cá nhân. Điều này có thể dựa trên mục tiêu cải tiến chất lượng, yêu cầu công việc, hoặc nhu cầu phát triển kỹ năng của cá nhân.

Lập kế hoạch đào tạo

Dựa trên nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch chi tiết về chương trình đào tạo, thời gian, địa điểm, và nguồn tài trợ. Đảm bảo rằng kế hoạch đào tạo phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của tổ chức.

Triển khai chương trình đào tạo

Tiến hành các buổi đào tạo LEAN & Six Sigma theo kế hoạch đã lập. Đây có thể là các khóa học trực tiếp, buổi tập huấn trực tuyến, hoặc các hoạt động thực hành trên thực tế.

Cung cấp kiến thức và công cụ

Trong quá trình đào tạo, giảng viên sẽ cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết để hiểu và áp dụng LEAN & Six Sigma. Điều này bao gồm các khái niệm, phương pháp, công cụ phân tích dữ liệu và các kỹ năng quản lý quy trình.

Thực hành và mô phỏng

Sau khi được giảng dạy các kiến thức và công cụ, học viên thực hiện các bài tập, thực hành và mô phỏng các tình huống thực tế để nắm vững và áp dụng LEAN & Six Sigma vào công việc.

Kiểm tra và đánh giá

Để đảm bảo hiệu quả đào tạo, tiến hành kiểm tra và đánh giá kiến thức và kỹ năng của học viên. Điều này có thể bao gồm bài kiểm tra, đồ án hoặc đánh giá thực hành.

Đánh giá kết quả và điều chỉnh

Xem xét kết quả đào tạo và đánh giá hiệu quả của chương trình. Dựa trên phản hồi và đánh giá, điều chỉnh và cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng mục tiêu và nhu cầu của tổ chức.

Quy trình đào tạo LEAN & Six Sigma có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh dựa trên yêu cầu và mục tiêu của từng tổ chức và cá nhân.

Chúng tôi có thể giúp bạn khắc phục điều gì?

Chúng tôi giúp các công ty luôn dẫn đầu trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Scroll to Top