0977.207.122

Chuyển đổi số với Phần mềm ERP Microsoft Dynamics 365

Giải pháp tổng thể quản trị và hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp một cách toàn diện. Giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn .

Đăng ký tư vấn ngay

Dynamics 365 Quản lý Doanh nghiệp dễ dàng,

nhanh chóng và không giới hạn

Dễ dàng

Giải pháp đám mây không cần doanh nghiệp phải đầu tư cơ sở hạ tầng, máy chủ

Nhanh chóng

Ứng dụng chạy hoàn toàn trên web, tablet, Điện thoại thông minh. Tích hợp Microsoft Office 365 & Power BI. Giúp bạn có thể quản lý và vận hành mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng.

Không giới hạn

Không giới hạn khai báo pháp nhân công ty trong hệ thống quản lý.

Các ứng dụng trong

hệ sinh thái của ERP

Microsoft Dynamics 365

    Microsoft Dynamics 365 là một bộ ứng dụng kinh doanh thông minh, được thiết kế để giúp tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn từ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các Doanh nghiệp có quy mô lớn. Các ứng dụng này sẽ liên kết tất cả hoạt động đơn lẻ của Doanh nghiệp thành một hệ sinh thái toàn diện và liền mạch. Kết hợp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ( AI ) giúp bạn có cái nhìn 360 độ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

    Các ứng dụng trong hệ sinh thái giải pháp ERP của Microsoft Dynamics được sử dụng riêng lẻ hoặc tích hợp thành một giải pháp tổng thể . Bạn có thể linh hoạt sử dụng tùy theo nhu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

Finance
Human Resource
Business Central
Warehouse
Sales
Purchase
Manufacture
Project Operations
Marketing
Supply Chain Management

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lên giải pháp quản lý toàn diện từ những ý tưởng ban đầu chưa hoàn chỉnh. 

 

Dịch vụ triển khai

Số hóa tất cả các dữ liệu của Doanh nghiệp từ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách vào hệ thống quản lý.

Phát triển tính năng

Hỗ trợ triển khai giải pháp thực tế tại các phòng ban chức năng ngay chính Doanh nghiệp của bạn

Dịch chuyển dữ liệu

Hỗ trợ phát triển các tính năng mới, ngoài các module sẵn có theo nhu cầu và tình hình thực tế tại Doanh nghiệp

Quản trị dự án

Theo dõi sát sao tiền trình dự án và xúc tiến triển khai theo đúng nội dung, tiến độ của dự án.

 

Sử dụng Microsoft Dynamics 365 ERP để khai phóng nguồn lực vô hạn và tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp

Hệ thống ERP của Microsoft là tiền đề giúp doanh nghiệp chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình chuyển đổi số
Scroll to Top