Danh mục KẾ TOÁN

Phần Mềm Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bằng Excel

Kế toán tiền lương là một phần hành phức tạp, và có thể nói chưa có phần mềm kế toán nào đủ mạnh để giải quyết được hết các yêu cầu của nội dung này. Trên thực tế, các đơn vị thông qua công cụ excel để quản lý tiền lương hiệu quả hơn. Tuỳ vào nhu cầu của mình, kế toán sẽ xây dựng bảng tính với các dòng, cột phù hợp vì mục đích thanh toán lương, kê khai thuế TNCN hàng tháng, quý, hay quyết toán thuế TNCN.

Trong bài này, chúng tôi gợi ý một mẫu bảng tính excel với mục đích kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý.

1. Mẫu bảng lương excel tính thuế TNCN

2. Căn cứ lập:

Bảng tính lương hàng tháng

3. Trình tự lập bảng lương excel tính thuế TNCN:

Bước 1: Tập hợp danh sách người lao động

 • Tập hợp toàn bộ tên người lao động mà doanh nghiệp đã chi trả thu nhập trong tháng bao gồm cả trường hợp người lao động đã nghỉ việc.
 • Căn cứ vào hợp đồng, bảng thanh toán lương.

Bước 2: Phân loại lao động cho mục đích tính thuế TNCN

 

MỤC I: CÁ NHÂN CƯ TRÚ

 •  Mục A: Hợp đồng lao động >= 3 tháng (khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần)
 •  Mục B: Hợp đồng lao động < 3 tháng (nếu tổng chi trả trong tháng >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì khấu trừ tại nguồn 10%)

MỤC II: CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (để khấu trừ tại nguồn 20%)

 

Bước 3: Tổng hợp thu nhập của người lao động

 • Thu nhập người lao động bao gồm tiền lương và các khoản khác lương.

+ Tiền lương gồm lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp mang tính chất lương

+ Các khoản khác lương như ăn ca, xăng xe, điện thoại, thưởng thu đua…

 • Căn cứ vào bảng thanh toán lương, hợp đồng giao khoán…

Bước 4: Xác định thu nhập chịu thuế

MỤC I. CÁ NHÂN CƯ TRÚ

* Cá nhân cư trú có hợp đồng >= 3 tháng (Mục A)

 •  Xác định thu nhập miễn thuế
 •  Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – thu nhập miễn thuế

 • Xác định các khoản giảm trừ

+ Giảm trừ bản thân: 9triệu/người/tháng (nếu không lấy giảm trừ bản thân ở nơi khác)

+ Giảm trừ người phụ thuộc : 3,6triệu/người/ tháng (nếu đã đăng ký người phụ thuộc)

+ Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương): lấy trên bảng tính lương.

+ Giảm trừ do chi từ thiện (nếu đủ điều kiện)

 • Tổng các khoản giảm trừ = giảm trừ bản thân + giảm trừ cho người phụ thuộc + bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương) + chi từ thiện

Thu nhập tính thuế = Thu nhập tính thuế – tổng các khoản giảm trừ

Thuế TNCN phải khấu trừ = thu nhập chịu thuế * thuế suất biểu lũy tiến từng phần

 * Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động < 3tháng (Mục B)

 • Những  đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế
 • Cá nhân có thu nhập < 2.000.000 không cần khấu trừ thuế TNCN tại nguồn
 • Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 chưa khấu trừ tại thời điểm chi trả thu nhập thì cần xem xét, xác định điều kiện làm cam kêt 02/CK-TNCN (Phải có MST, thu nhập >=2tr, có thu nhập duy nhất ở 1 nơi.)
 •  Cá nhân có thu nhập >= 2.000.000 và không làm cam kết 02/CK-TNCN thì phải khấu trừ tại nguồn 10%, theo đó:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập

MỤC II. CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

 • Những  đối tượng loại này không được xác định thu nhập miễn thuế, không phụ thuộc vào việc tổng chi trả thu nhập trong tháng là bao nhiêu, và không được làm cam kết số 02/CK-TNCN.
 • Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập
 • Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế *20%

Mẫu bảng lương tải theo file đính kèm bên dưới.

Download Download

Source: webketoan

ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá
Đánh giá bài viết
Cảm ơn phanmemquanlyerp.com đã chia sẽ phần mềm này
Tỷ lệ
5

Bài viết mới nhất

 • KIẾN THỨC ERP

7 Mẹo Để Phát Triển Đề Xuất Giải Pháp ERP

Một đề xuất giải pháp kinh doanh tốt bắt đầu bằng cách xác định các vấn đề và xác định… Read More

3 hours ago
 • KIẾN THỨC ERP

7 Câu Hỏi Thường Gặp Về Phần Mềm ERP

Bạn biết bạn cần phần mềm ERP mới, nhưng trước khi đi sâu vào, bạn nên hiểu những điều cơ… Read More

3 days ago
 • KIẾN THỨC ERP

5 Sai Lầm Thường Gặp Khi Triển Khai ERP Và Cách Phòng Tránh

Giống như hệ thống thần kinh, phần mềm ERP cung cấp dữ liệu quan trọng từ nhiều nguồn khác nhau… Read More

1 week ago
 • KIẾN THỨC ERP

5 Lợi Ích Của Phần Mềm ERP Cho Các Tổ Chức Sản Xuất

Một hệ thống ERP mạnh mẽ giúp các tổ chức tích hợp đúng cách và hợp lý hóa các bộ… Read More

1 week ago
 • KIẾN THỨC ERP

5 Khu Vực Chức Năng Mà Một Hệ Thống ERP Có Thể Tự Động Hóa

Các tổ chức khi triển khai hệ thống ERP vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi một tổ chức… Read More

2 weeks ago
 • KIẾN THỨC ERP

Làm Thế Nào Để Tìm ERP Cho Công Ty Chế Tạo Kim Loại

ERP cho các công ty chế tạo kim loại phải giải quyết các loại hình sản xuất phổ biến nhất… Read More

2 weeks ago

This website uses cookies.