Phần Mềm Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bằng Excel

Kế toán tiền lương là một phần hành phức tạp, và có thể nói chưa có phần mềm kế toán nào đủ mạnh để giải quyết được hết các yêu cầu của nội dung này. Trên thực tế, các đơn vị thông qua công cụ Excel để quản lý tiền lương hiệu quả hơn. Tuỳ vào nhu cầu của mình, kế toán sẽ xây dựng bảng tính với các dòng, cột phù hợp vì mục đích thanh toán lương, kê khai thuế TNCN hàng tháng, quý, hay quyết toán thuế TNCN.

Trong bài này, chúng tôi gợi ý một mẫu bảng tính Excel với mục đích kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý.

1. Mẫu bảng lương Excel tính thuế TNCN

Mẫu bảng lương tính thuế TNCN bằng Excel

2. Căn cứ lập

Bảng tính lương hàng tháng

3. Trình tự lập bảng lương Excel tính thuế TNCN

Bước 1: Tập hợp danh sách người lao động

Bước 2: Phân loại lao động cho mục đích tính thuế TNCN

MỤC I: CÁ NHÂN CƯ TRÚ

MỤC II: CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ (để khấu trừ tại nguồn 20%)

Bước 3: Tổng hợp thu nhập của người lao động

Bước 4: Xác định thu nhập chịu thuế

MỤC I. CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Cá nhân cư trú có hợp đồng >= 3 tháng (Mục A)

Thu nhập chịu thuế = tổng thu nhập – thu nhập miễn thuế

+ Giảm trừ bản thân: 9triệu/người/tháng (nếu không lấy giảm trừ bản thân ở nơi khác)

+ Giảm trừ người phụ thuộc : 3,6triệu/người/ tháng (nếu đã đăng ký người phụ thuộc)

+ Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (trích theo lương): lấy trên bảng tính lương.

+ Giảm trừ do chi từ thiện (nếu đủ điều kiện)

Thu nhập tính thuế = Thu nhập tính thuế – tổng các khoản giảm trừ

Thuế TNCN phải khấu trừ = thu nhập chịu thuế * thuế suất biểu lũy tiến từng phần

 Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động < 3 tháng (Mục B)

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập

MỤC II. CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Mẫu bảng lương tải theo file đính kèm bên dưới.

Tải file Excel

Summary
Review Date
Reviewed Item
Cảm ơn phanmemquanlyerp.com đã chia sẽ phần mềm này
Author Rating
5