0977.207.122

6 loi ich cua erp cho doanh nghiep nho

6 Lợi Ích Của ERP Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Ngày nay, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp không chỉ phục vụ cho các doanh nghiệp và tập đoàn lớn. Trong thực tế, hệ thống ERP cho các doanh nghiệp nhỏ nhanh chóng trở nên phổ biến hơn, để phục vụ các doanh nghiệp muốn tăng năng suất và kiểm soát dữ liệu của tất cả các phòng ban với nhau trong thời gian thực. Nếu những điều đó hoàn toàn không thuyết phục được bạn, thì dưới đây là 6 lợi ích của hệ thống ERP mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ.

6 bước để doanh nghiệp nhỏ có thể cải thiện quy trình kinh doanh

1. Tăng hiệu suất sản xuất

Có lẽ một trong những lợi ích lớn nhất được hưởng từ ERP cho các doanh nghiệp nhỏ là sự cải thiện năng suất, đây là điều quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Khi tất dữ liệu kinh doanh của công ty bạn dễ dàng có sẵn cho tất cả các phòng ban cùng một lúc, nhân viên của công ty bạn có thể tiết kiệm được thời gian và tránh được sự rắc rối của việc khi phải liên hệ đến nhân viên trong phòng ban khác cho các thông tin mà họ cần.

6 loi ich cua erp cho doanh nghiep nho
6 Lợi Ích Của ERP Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

2. Sắp xếp hợp lý luồng dữ liệu

Hơn thế nữa, khi các doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi sang sử dụng phần mềm ERP, doanh nghiệp sẽ có thể “tận hưởng” luồng dữ liệu sắp xếp hợp lý. Điều này đặc biệt đúng ở các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, khi mà dữ liệu các phòng ban liên quan đến nhau có sự cố, việc truy xuất nguồn gốc của vấn đề rất khó khăn. Với phần mềm ERP tất cả dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được đánh dấu “nguồn gốc” khi được ghi nhận vào trong hệ thống.

3. Sự phối hợp giữ các phòng ban trở nên tốt hơn

Giao tiếp kém và thiếu sự phối hợp là điều thường gặp ở những nhân viên không có quyền truy cập vào các dữ liệu mà họ cần. Việc triển khai một phần mềm ERP sẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều sự khác biệt. Khi tất cả các nhân viên đều có thể truy cập dữ liệu giữa các bộ phận với nhau, việc hợp tác sẽ trở nên tốt hơn bởi vì tất cả nhân viên đều có khả năng thấy được “bức tranh lớn” trong công ty.

4. Giảm chi phí điều hành

Có lẽ đây là điều quan trọng đối với nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ, một phần mềm ERP có thể giúp giảm tổng chi phí vận hành. Bằng cách sắp xếp dữ liệu hợp lý trong một phần mềm, chủ doanh nghiệp có thể tiết kiệm được tiền trên phần mềm và quản lý hệ thống cá nhân điều mà trước đây họ phải trả cho từng bộ phận để hỗ trợ.

5. Cung cấp thông tin chi tiết kinh doanh

Khi nói đến việc ra quyết định cho một doanh nghiệp nhỏ, điều quan trọng là phải có tất cả các dữ liệu cần thiết trên tay và tự tin rằng đây là dữ liệu được cập nhật mới nhất. Với phần mềm ERP cho doanh nghiệp nhỏ, sẽ không bao giờ có bất kỳ sự nghi ngờ rằng đây là trường hợp. Do vậy, các nhà hoạch định nhận được sự an tâm hơn và tự tin trong những lựa chọn mà họ thực hiện.

6. Cải tiến trình ra quyết định

Cuối cùng, khi dữ liệu là đã có sẵn và được cập nhật liên tục, người quản lý có thể dễ dàng đưa ra các quyết định tốt nhất cho sự phát triển của công ty. Họ cũng có thể có được một “bức tranh tổng thể” về các hoạt động của doanh nghiệp, đó là điều quan trọng khi nói đến việc ứng phó với những thay đổi và cải thiện công việc lập kế hoạch tài chính tổng thể cho doanh nghiệp.

3.9/5 - (7 votes)
Scroll to Top