Các Nhân Tố Quyết Định Thành Công Trong Quá Trình Triển Khai ERP

Để đầu tư một hệ thống ERP cho doanh nghiệp chứa rất nhiều yếu tố, thực tế đã chứng minh có rất nhiều dự án ERP triển khai không thành công. Ngoài việc chi phí đầu tư ban đầu, doanh nghiệp cần phải chú ý những điểm sau để triển khai dự án ERP thành công. Vậy những nhân tố nào sẽ quyết định thành công dự án? Sau đây là các nhân tố quyết định thành công của dự án:

Cam kết hỗ trợ của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp

                                               Các nhân tố quyết định thành công của dự án ERP

Cam kết hỗ trợ của Ban Lãnh đạo đơn vị tư vấn

Giám đốc Dự án của đơn vị tư vấn và Trưởng Ban Quản lý Dự án của doanh nghiệp

Sự tham gia của người dùng

Nhóm dự án của đơn vị tư vấn và doanh nghiệp

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết hay
Author Rating
5