Giải Pháp Phần Mềm Bán Hàng Cho Doanh Nghiệp May Mặc

giai-phap-phan-mem-ban-hang-cho-doanh-nghiep-may

I. Tổng quan giản pháp bán hàng

Tổng Quan Phần Mềm Bán Hàng

II. Chi tiết giải pháp bán hàng cho công ty may

1. Quản trị khách hàng

Thiết lập và quản trị danh mục khách hàng chung trên toàn bộ hệ thống bao gồm các thông tin cơ bản sau:


 • Các thông tin về khách hàng
 • Quản lý số địa chỉ giao hàng không hàng chế
 • Thông tin về hoạch định chính sách tín dụng, công nợ của khách hàng
 • Kiểm soát thông tin về phân tích doanh thu, doanh số của từng khách hàng
 • Quản trị các tiêu thức mua hàng của từng đối tượng khách hàng
 • Phân loại khách hàng theo các thị trường riêng: thị trường mục tiêu, thị trường bán lẻ, thị trường cao cấp, thị trường gia công…

Danh mục khách hàng thiết lập càng chi tiết theo các tiêu chí thì dữ liệu càng hữu ích cho quá trình phân tích dữ liệu cho nhà quản trị và việc quản lý hệ thống phân phối, bán hàng, đưa ra các chiến lược của công ty dễ dàng hơn.

Quản Lý Khách Hàng

2. Quản trị các chiến lược marketing cho quan phòng kinh doanh

Các chiến lược marketing là một trong các chiến lược quan trọng của doanh nghiệp trong xu thế cạnh tranh mới. doanh nghiệp cần quản trị được toàn bộ các chiến lược marketing đồng bộ trên tất cả các thị trường của mình.

Hầu hết các doanh nghiệp may việt nam có thị trường rất phong phú nên nhu cầu quản trị marketing rất đa đang và tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

 • Hoạch định chính sách giá cho các sản phẩm theo từng loại thị trường, từng đối tượng khách hàng: tạo lập giá cho sản phẩm, biểu thời gian áp dụng, quản trị được thay đổi giá theo thời gian, xây dựng công thức tính giá thành cho từng loại sản phẩm.
 • Hoạch định chính sách chiết khấu, khuyến mại, thưởng bán hàng, hoa hồng cho đại lý.
 • Quản lý chính sách phân phối sản phẩm trên toàn bộ thị trường
 • Theo dõi chính sách truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, phân đoạn thị trường cho từng sản phẩm
 • Kiểm soát chi phí vận chuyển, lưu kho, chi phí bán hàng cho từng sản phẩm.

Việc quản trị tốt các chiến lược marketing này, giúp doanh nghiệp điều hành thị trường một cách thống nhất, linh hoạt nhất và nắm bắt được mạch thị trường một cách nhanh nhất.

3. Quản trị đơn đặt hàng

Các loại đơn đặt hàng của công ty may rất phong phú bao gồm đơn hàng FOB, CIF, đơn hàng gia công, đơn hàng nội địa cho thị trường phân phối trong nước, đơn hàng tự thiết kế chào hàng cho các thị trường mới.

Do đó nhu cầu cần phải quản lý tất cả các loại đơn hàng trên với các nội dung chính sau:

 • Loại hình bán hàng đa dạng thông qua lựa chọn trạng thái đơn hàng
 • Hoạch định các tiêu thức nghiệp vụ cho đơn hàng
 • Theo dõi bán hàng ký quỹ
 • Bán hàng khuyến mãi
 • Bán hàng theo BOM

Dựa trên các thông tin đơn hàng của hệ thống bán hàng của công ty, phần mềm ERP khi đó sẽ đưa được một loại các báo cáo quản trị bán hàng theo những loại báo cáo sau:

 • Báo cáo bán hàng
 • Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
 • Bán hàng theo khách hàng
 • Bán hàng theo sản phẩm
 • Chi tiết nhận hàng chưa có VAT
 • Chi tiết nhận hàng có VAT
 • Doanh số bán hàng
 • Báo cáo chi tiết bán hàng
 • Tổng doanh du bán hàng
 • Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ
 • Bảng kê số lượng bán hàng
 • Thống kê doanh thu bán hàng theo Max, Min, khu vực chi tiết và tổng hợp
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng/ công nợ bán hàng/ công nợ đại lý
Quản Lý Đơn Đặt Hàng

4. Quản trị hàng trả lại

Hàng hóa trả lại là một phần phải quản lý trong quán trình quản lý bán hàng. Khi phát sinh hàng hóa bị trả lại, lập tức tiến hành nhập kho đồng thời hệ thống tự động hạch toán lại công nợ khách hàng bằng cách trả tiền trực tiếp hoặc ghi giảm công nợ.

Qua quản lý hàng hóa trả lại, sẽ hình thành rõ các nguyên ngân hàng hóa bị trả lại để hình thành dữ liệu phân tích và quản trị có thể biết được khuyết điểm của từng bộ phận đế tiến hành điều chỉnh hợp lý.

Bài viết liên quan:

5. Quản trị công nợ phải thu của khách hàng

Công nợ phải thu là một trong những phần quan trọng nhất của một công ty. Kiểm soát được luồng tiền của mình đang nằm chi tiết ở đâu, khu vực nào, thị trường nào… là nhu cầu thiết yếu của nhà quả trị doanh nghiệp ở mọi cấp.

Nội dung quản trị công nợ phải thu của doanh nghiệp may cần giải quyết các vấn đề:

 • Kiểm soát nhật ký hóa đơn
 • Kiểm soát nhật ký thanh toán của khách hàng
 • Theo dõi công nợ tổng hợp, chi tiết và dự báo thu hồi công nợ
 • Nhắc nợ và tính toán phạt công nợ quá hạn. Hệ thống nhắc nợ có thể được hỗ trợ bởi mail, tin nhắn SMS…
 • Theo dõi các khoản trả trước, các khoản ký quỹ của khách hàng
 • Thanh toán tự động hoặc khấu trừ công nợ
 • Các báo cáo liên quan đến công nợ phải thu: bảng cân đối chi tiết/ tổng hợp khoản nợ phải thu
 • Các báo cáo thuế/doanh thu theo khách hàng: báo cáo theo hoán đơn, bảng cân đối tổng hợp các khoản phải thu
 • Bảng kê hóa đơn theo tài khoản: bảng kê hóa đơn không phát sinh /phát sinh thanh toán, nhật ký bán hàng, sổ chi tiết thanh toán khách hàng/ theo dõi công nợ, kiểm kê công nợ theo tài khoản…

Giải pháp ERP cho phòng bán hàng cầm đảm bảo được các yêu cầu chi tiết của giải pháp đề ra ở trên, sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát được tốt nhất đầu ra của doanh nghiệp mình. Nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường và chủ động tối đa trong các chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Mặc dù chưa ứng dụng ERP vào trong quản trị, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ sớm ứng dụng các giải pháp Infor ERP vào trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.
Author Rating
5