Danh mục KIẾN THỨC ERP

Phần Mềm Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Infor ERP

Phần mềm Quản lý hợp nhất INFOR ERP là một module có thể chạy độc lập với các phân hệ khác. Được dùng cho cho mô hình công ty mẹ – công ty con. Số liệu báo cáo tài chính của công ty con, tập hợp về theo chỉ tiêu tài chính, sau đó hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Phần mềm hợp nhất INFOR ERP cho phép hợp nhất các báo cáo tài chính trong một tổ chức để trở thành một phần của chu trình quản lý hiệu quả. Sử dụng phần mềm hợp nhất tài chính là một điều kiện tiên quyết cho các công ty lớn hơn và phức tạp hơn tìm cách giảm thiểu thời gian và nguồn lực cần thiết để đóng sổ sách của họ.

Tính năng của Infor ERP

 • Thiết lập hệ thống thông qua việc thiết lập các định nghĩa về công ty mẹ, công ty con với các thông tin mặc định
 • Cập nhật danh mục của các chỉ tiêu hợp nhất, danh mục các công ty con, công ty liên kết và các danh mục về sản phẩm, công trình…
 • Nghiệp vụ quản lý hồ sơ doanh nghiệp, quản lý kế hoạch của các công ty con, cập nhật thực tế công việc của các công ty con
 • Nghiệp vụ hợp nhất số liệu thông qua việc kết xuất chỉ tiêu hợp nhất, người dùng phải thực hiện hạch toán các bút toán điều chỉnh số liệu cho từng công ty.
 • Dựa vào các số liệu đã tổng hợp từ bước trước và số liệu điều chỉnh, chương trình sẽ tự động hợp nhất các chỉ tiêu tài chính-là cơ sở cho phép kết xuất các báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Báo Cáo với phần mềm Quản lý hợp nhất INFOR ERP, người dùng có thể xem và in báo cáo về việc thực hiện kế hoạch, bảng cân đối kế toán hợp nhất, bảng kết quả kinh doanh, bảng luân chuyển tiền tệ hợp nhất.
Phần Mềm Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính Infor ERP

Quy trình hợp nhất báo cáo tài chính trên phần mềm Infor ERP

Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính là trình bày quy trình, thứ tự để hợp nhất một báo cáo tài chính.

1: Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.

2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con, phần tài sản thuần của công ty mẹ nắm giữ trong vốn chủ sở hữu của công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua giá rẻ (nếu có).

3: Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có).

4: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát.

5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn.

6: Lập Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất. Sau khi lập các bút toán điều chỉnh, căn cứ vào chênh lệch giữa số điều chỉnh tăng và số điều chỉnh giảm của các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển để phản ánh tổng ảnh hưởng phát sinh từ việc điều chỉnh doanh thu, chi phí tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ cho các giao dịch phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

Trên đây là quy trình 7 bước để hợp nhất báo cáo tài chính trong phần mềm Infor ERP. Đây là quy trình tổng quan, còn đi vào chi tiết thì có khá nhiều bước và tốn nhiều công phu.

Cám ơn Quý doanh nghiệp đã quan tâm đến phần mềm của Công ty chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng demo phần mềm cho Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc đăng ký thông tin tư vấn bên cạnh.

ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá
Đánh giá bài viết
Phần mềm này rất hay, tập đoàn Phan vũ đã ứng dụng thành công.
Tỷ lệ
5

Bài viết mới nhất

 • KIẾN THỨC ERP

Xu Hướng ERP Nào Tôi Muốn Thấy Trong Năm 2019?

ERP đã trưởng thành như một ngành công nghiệp và là một phần mềm mà hầu hết chúng ta sử… Read More

2 weeks ago
 • KIẾN THỨC ERP

Doanh Nghiệp Nhỏ Có Đủ Năng Lực Triển Khai Phần Mềm ERP?

Tìm kiếm giá cả của phần mềm ERP trên Internet là công việc rất khó khăn. Hầu hết các nhà… Read More

3 weeks ago
 • KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

5 Khía Cạnh Để Lập Kế Hoạch ERP Thành Công

Go-Live ERP là một trong những sự kiện cuối cùng được lên kế hoạch trong kế hoạch triển khai ERP.… Read More

1 month ago
 • KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

Ba Câu Hỏi Chính Để Hỏi Trước Khi Thuê Tư Vấn ERP

Chi phí cho tư vấn ERP rất cao. Trước khi thuê một người cho dự án ERP của bạn, hãy… Read More

1 month ago
 • KIẾN THỨC ERP

Làm Thế Nào ERP Cho Ngành Dệt May Có Thể Hỗ Trợ Các Thương Hiệu Thời Trang?

Trong bối cảnh này, các giải pháp ERP trọn gói phù hợp với nhu cầu cụ thể của các công… Read More

2 months ago
 • KIẾN THỨC ERP

Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp Thời 4.0

Sự hối thúc của hoạt động cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp cần các giải pháp công nghệ tích… Read More

2 months ago

This website uses cookies.