Danh mục KIẾN THỨC ERP

Phần Mềm Quản Trị Tài Sản Cố Định Cho Ngành May

I. Tổng quan giải pháp

Quản trị tài sản cố định là một trong những phần quan trọng của giải pháp ERP cho doanh nghiệp nói chung, và các doanh nghiệp ngành may Việt Nam nói riêng. Nhu cầu doanh nghiệp cần quản lý tập trung hệ thống thông tin về tài sản cố định để chủ động tối đa trong sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển lâu dài.

Hầu hết các doanh nghiệp ngành may Việt Nam hiện nay, việc quản lý tài sản cố định nằm ở phòng kế toán và phòng quản trị thiết bị với hai mảng rời rạc và độc lập nhau. Như phòng quản trị quản lý số lượng, hiện trạng còn phòng kế toán quản lý giá trị thiết bị. Các phần này gần như không thống nhất với nhau khiến các bộ phận khác nhau muốn có thông tin đầy đủ về hiện trạng tài sản cố định mất khá nhiều thời gian và công sức và đôi khi không chính xác.

Do đó cần có giải pháp quản lý tập trung mọi tài sản cố định của doanh nghiêp trên cùng hệ thống để đảm bảo các thông tin về tài sản được chia sẻ chung nhất cho toàn bộ các bộ phận có liên quan có thể nắm bắt như: bộ phận quản trị thiết bị quản lý thông tin sổ tài sản, thông tin sửa chữa bảo dưỡng, bộ phận kế toán quản lý nguồn vốn hình thành lên tài sản, khấu hao tài sản, đánh giá lại tài sản,… Bộ phận kế hoạch nắm bắt được tình trạng quá khứ, hiện tại và tương lai các tài sản cố định của doanh nghiệp, bộ phận sản xuất nắm được hoạt động tài sản máy móc thiết bị để chủ động sản xuất.

Mối quan hệ giữa quản lý tài sản cố định với các phần khác trong giải pháp erp tổng thể được thực hiện như sau:

Tổng quan về quá trình quản lý TSCĐ

II. Chi tiết giải pháp quản lý TSCĐ

Các nghiệp vụ quản lý tài san bao gồm: quản lý tăng giảm tài sản, giảm tài sản, hồ sơ tài sản, tính khấu hao tài sản, quản lý các thay đổi thông tin tài sản, nâng cấp bảo dưỡng sửa chữa tài sản.

Các nghiệp vụ tăng tài sản

 • Tăng tài sản cố định mua sắm mới
 • Tăng tài sản do nhận vốn liên doanh
 • Tăng tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản
 • Tăng tài sản do thuê tài chính
 • Tăng tài sản do thuê hoạt động
 • Tăng tài sản do chuyển từ công cụ dụng cụ

Các nghiệp vụ ghi giảm tài sản

 • Thanh lý, nhượng bán tài sản
 • Giảm do chuyển thành công cụ, dụng cụ
 • Góp vốn liên doanh bằng tài sản
 • Điều chuyển tài sản
 • Nhập tài sản về kho

Quản lý thông tin tài sản

Tính khấu hao tài sản cố định

Quản lý các thay đổi thông tin về tài sản

 • Thay đổi tỷ lệ khấu hao
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Thay đổi nguyên giá TSCĐ

Nâng cấp sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định

 • Nâng cấp tài sản
 • Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
ĐÁNH GIÁ
Ngày đánh giá
Đánh giá bài viết
Bài viết rất chi tiết, mô tài gần hết nghiệp vụ quản lý tài sản cho một doanh nghiệp ngành may.
Tỷ lệ
5

Bài viết mới nhất

 • KIẾN THỨC ERP

Xu Hướng ERP Nào Tôi Muốn Thấy Trong Năm 2019?

ERP đã trưởng thành như một ngành công nghiệp và là một phần mềm mà hầu hết chúng ta sử… Read More

2 weeks ago
 • KIẾN THỨC ERP

Doanh Nghiệp Nhỏ Có Đủ Năng Lực Triển Khai Phần Mềm ERP?

Tìm kiếm giá cả của phần mềm ERP trên Internet là công việc rất khó khăn. Hầu hết các nhà… Read More

3 weeks ago
 • KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

5 Khía Cạnh Để Lập Kế Hoạch ERP Thành Công

Go-Live ERP là một trong những sự kiện cuối cùng được lên kế hoạch trong kế hoạch triển khai ERP.… Read More

1 month ago
 • KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

Ba Câu Hỏi Chính Để Hỏi Trước Khi Thuê Tư Vấn ERP

Chi phí cho tư vấn ERP rất cao. Trước khi thuê một người cho dự án ERP của bạn, hãy… Read More

1 month ago
 • KIẾN THỨC ERP

Làm Thế Nào ERP Cho Ngành Dệt May Có Thể Hỗ Trợ Các Thương Hiệu Thời Trang?

Trong bối cảnh này, các giải pháp ERP trọn gói phù hợp với nhu cầu cụ thể của các công… Read More

2 months ago
 • KIẾN THỨC ERP

Phần Mềm Quản Trị Doanh Nghiệp Thời 4.0

Sự hối thúc của hoạt động cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp cần các giải pháp công nghệ tích… Read More

2 months ago

This website uses cookies.