Xu Hướng ERP Nào Tôi Muốn Thấy Trong Năm 2019?

ERP đã trưởng thành như một ngành công nghiệp và là một phần mềm mà hầu hết chúng ta sử dụng để quản lý doanh nghiệp của mình mỗi ngày. ERP nắm bắt các giao dịch, ghi lại chúng trong một lộ trình có kiểm soát và liên kết các giao dịch đó để kết quả của mỗi giao dịch sẽ có sẵn ngay lập tức cho một giao dịch tiếp theo. Một số cải tiến mới nhất trong ERP là kinh doanh và phân tích thông minh và tôi hy vọng sẽ thấy nhiều hơn nữa ở đây. Ngoài việc thu thập dữ liệu, chúng tôi cần có khả năng sử dụng dữ liệu đó để cải thiện doanh nghiệp của mình. Xu hướng ERP 2019 là gì, cùng tìm hiểu xem nhé!

Hỗ trợ ra quyết định

Hỗ trợ ra quyết định

Chúng tôi sử dụng ERP để hỗ trợ các quyết định tối ưu. Có nhiều công cụ phát triển phải được cung cấp trong ERP và hiện có sẵn từ bên ngoài ERP. Máy học sử dụng các mô hình thống kê để cải thiện hiệu suất. Nếu điều này có sẵn trong ERP, mọi tổ chức có thể sử dụng phân tích dữ liệu của riêng họ để hỗ trợ cho việc ra quyết định. Ngay cả doanh nghiệp nhỏ nhất cũng có hàng ngàn điểm dữ liệu và các doanh nghiệp cỡ trung bình sẽ có hàng triệu điểm dữ liệu sẽ mang lại kết quả thống kê hợp lý.

Internet of Things (IoT) là một công nghệ khác có thể hỗ trợ ra quyết định với ERP. Các cảm biến trong các sản phẩm được bán ra có thể thu thập dữ liệu từ khách hàng sử dụng để cải thiện thiết kế sản phẩm trong tương lai và hỗ trợ các sản phẩm hiện tại. Các cảm biến trong một doanh nghiệp có thể sử dụng trạng thái của các thiết bị hiện có và tình trạng hàng tồn kho hiện tại để đề xuất quy trình tối ưu khi lô sản xuất hiện tại đã hoàn thành.

Trình bày dữ liệu

Trình bày dữ liệu

Trực quan hóa dữ liệu là một công nghệ khác được trình bày dưới dạng biểu đồ và các bảng tính theo cách tốt nhất cho một số mục đích sử dụng. Hiện tại BI trong ERP cũng có thể tạo ra các biểu đồ và bảng nhưng hầu hết chúng ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Bài thuyết trình của chúng tôi sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng tôi có thể thấy một số cách để trình bày dữ liệu dựa vào cách chúng tôi muốn? Mục tiêu của chúng tôi luôn là truyền đạt ý nghĩa và kiến ​​thức theo cách làm việc. Để làm việc đó, ý nghĩa và kiến ​​thức phải được khán giả của chúng tôi tiếp nhận theo cách phù hợp với ý định mà chúng tôi hy vọng thể hiện.

Xu hướng ERP tích hợp trong và giữa các đám mây

Khi chúng tôi sử dụng ERP từ nền tảng điện toán đám mây, các nhà cung cấp của chúng tôi phải bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tách biệt với các doanh nghiệp khác trong đám mây đó. Vấn đề là khi chúng ta muốn tích hợp hai hệ thống đám mây, mỗi hệ thống có các lớp bảo vệ ngăn cản hoặc thậm chí ngăn chặn sự tích hợp mà chúng ta mong muốn. Hệ thống kế toán có thể là một phần của Cloud ERP của chúng ta.

Xu hướng ERP trên điện toán đám mây

Trong khi doanh số của chúng ta đến từ một hệ thống cửa hàng internet. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm trung gian để chuyển đổi đầu ra từ cửa hàng thành đầu vào cho ERP và ngược lại. Tại sao không có hệ thống ERP nào phát triển giao diện trực tiếp cho một số hệ thống cửa hàng phổ biến hơn? Công nghệ cửa hàng chỉ là một ví dụ về các hệ thống chúng tôi đã sử dụng cần tích hợp với ERP.

Những hy vọng cải tiến này sẽ đến từ đâu?

Chúng ta nên tìm kiếm các đối tác sử dụng các công cụ công nghệ mới này với ERP tạo ra các hệ thống hỗn hợp. Chúng tôi có thể hy vọng tính toán từ một số hệ thống mới chuyên biệt để buộc các nhà cung cấp ERP hiện tại của chúng tôi cải thiện dịch vụ của họ. Tất cả chúng ta cần hiểu rõ các công nghệ mới đủ để thấy nơi chúng có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của chúng tôi và gây áp lực cho các nhà cung cấp ERP của chúng tôi để triển khai các công nghệ đó một cách nhanh chóng.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Công nghệ mới sẽ dần thay thế các công nghệ lạc hậu. Hy vọng 2019 sẽ là 1 năm phát triển của Cloud ERP.
Author Rating
5