Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần mềm Quản lý bán hàng trong bộ giải pháp phần mềm Infor ERP giúp quản lý các thông tin liên quan đến các hợp đồng bán hàng hay đơn bán hàng, thông tin khách hàng, giao hàng cho khách hàng, đối chiếu với hoá đơn bán hàng và công nợ phải thu. Phân hệ bán hàng cho phép nhập, xử lí đơn đặt hàng, Thuế doanh thu/ thuế GTGT, Kế hoạch giao hàng, Vận chuyển, Mua giao thẳng (không qua kho), Treo đơn đặt hàng, Kiểm tra tín dụng, Chính sách giá và chiết khấu, hàng trả lại…

Giải pháp Quản lý bán hàng của cho phép doanh nghiệp vận hành hoạt động bán hàng hóa xuyên suốt quá trình từ chào giá đến xuất hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan và dễ truy xuất. Quản lý doanh số bán hàng trên từng nhân viên hoặc nhóm nhân viên.

Quy trình từ bán hàng đến thu tiền của giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp Infor ERP hỗ trợ tự động hóa quy trình quản trị bán hàng của doanh nghiệp, giúp việc kiểm soát các bước của quá trình được chặt chẽ hơn cũng như cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ công tác quản lý.

Phần mềm quản lý bán hàng được mô hình hóa theo sơ đồ sau:

Sơ đồ quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng có các tính năng chính đáp ứng tốt nhu cầu quản lý bán hàng của doanh nghiệp như sau:

Quản lý quy trình

Theo dõi thông tin xuyên suốt từ khi nhận đơn hàng cho đến khi giao hàng cho khách hàng, phát hành hóa đơn bán hàng, thu tiền và hạch toán kế toán.

Quản lý bán hàng

Quản lý các đơn bán hàng hay hợp đồng, phần này cho phép Công ty lưu trữ tất cả các hợp đồng bán hàng, đơn bán hàng cho khách hàng. Thông tin đơn hàng bao gồm các thông tin như: mặt hàng bán, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng, điều khoản thanh toán, khách hàng và địa chỉ giao hàng…

Ngoài ra, chức năng quản lý đơn hàng cho phép Công ty khai báo các chính sách bán hàng như chiết khấu, giảm giá, quản lý vận chuyển…

Hỗ trợ quản lý nhiều loại hợp đồng, đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ quản lý nhiều loại hợp đồng bán hàng như hợp đồng chuẩn, hợp đồng khung, hợp đồng kế hoạch và bán hàng không qua kho.

Theo dõi hạn mức công nợ của khách hàng

Cho phép khai báo hạn mức công nợ của khách hàng theo từng khách hàng cụ thể hoặc từng nhóm khách hàng (Customer Class). Chức năng này cho nhân viên bán hàng biết được khách hàng nào đã nợ quá hạn hoặc đến hạn mức cho phép, từ đó sẽ giúp cho nhân viên bán hàng quyết định có nên bán hàng cho khách hàng này nữa hay không.

Quản lý giữ hàng

Chức năng này cho phép Công ty quản lý tốt hơn thông tin hàng tồn kho, đặc biệt trong trường hợp hàng hóa được giữ cho đơn đặt hàng nào đó mà chưa giao cho khách hàng, Công ty dễ dàng biết được trong kho hiện còn bao nhiêu hàng, bao nhiêu hàng đã được đặt hàng, bao nhiêu hàng còn lại có thể bán được. Chức năng này còn cho phép bộ phận Kinh doanh và Sản xuất có thông tin để lên kế hoạch sản xuất sát với yêu cầu quản lý và điều độ sản xuất của Công ty.

Quản lý giao hàng

Chức năng giao hàng cho phép theo dõi thông tin liên quan đến việc giao hàng cho khách hàng. Thông tin kết quả của quá trình này là hàng đã được xuất khỏi kho và khách hàng đã nhận được hàng.

Tạo hóa đơn bán hàng và thanh toán

Hệ thống cho phép tạo hóa đơn bán hàng tự động hoặc thủ công để theo dõi công nợ của khách hàng theo các thông tin trên hợp đồng/đơn bán hàng. Đồng thời, hệ thống cũng thực hiện việc thanh toán (thu tiền) khi khách hàng trả tiền mua hàng hóa. Các giao dịch này được thực hiện trên phân hệ Kế toán phải thu.

Hạch toán kế toán

Tất cả các giao dịch hạch toán kế toán phát sinh trong quá trình bán hàng như xuất kho, hóa đơn và thanh toán đều được hạch toán tự động và lưu vào sổ phụ kế toán. Các giao dịch này sẽ cập nhật vào sổ cái khi có lệnh của kế toán.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu trang bị Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, vui lòng liên hệ qua số 0977 207 122 để được tư vấn. Hoặc nhấp vào nút ĐĂNG KÝ bên cạnh.ĐĂNG KÝ

Summary
Review Date
Reviewed Item
Bài viết hay
Author Rating
5