Tổng Quan Phần Mềm Infor CloudSuite Industrial

Giới thiệu Infor ERP CloudSuite Industrial

Infor CloudSuite Industrialgiải pháp ERP đã có kinh nghiệm 28 năm trên thị trường, Infor CloudSuite Industrial bao gồm tất cả những tính năng hỗ trợ kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. Bao gồm từ khâu Design – Thiết Kế, Sale – Bán Hàng, Plan – Kế Hoạch, Source – Mua Hàng, Manufacturing – Sản Xuất, Delivery– Giao Nhận, Service – Dịch Vụ và Finance – Tài Chính

Infor CloudSuite Industrial cung cấp những màn hình linh động, quản lý dữ liệu hiệu quả và các qui trình kinh doanh, giúp đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt của từng công ty và bảo đảm các qui trình hoạt động trơn tru và hiệu quả. Các tính năng tự động hóa cao cấp của Infor CloudSuite Industrial giúp xử lý các tác vụ hằng ngày và cho phép doanh nghiệp cải tiến qui trình để đáp ứng sự thay đổi điều kiện kinh doanh. Khả năng mở rộng của hệ thống Infor ERP sẽ giúp doanh nghiệp có khả năng mở rộng người dùng, dòng sản phẩm, các nhà xưởng hay kho bãi, và các thay đổi khác khi doanh nghiệp phát triển trong tương lai.

Infor ERP CloudSuite Industrial sẽ giúp các doanh nghiệp đạt được:

Đồng thời để đáp ứng sự mở rộng của doanh nghiệp và tăng hiệu quả sau này, phần mềm Infor ERP cũng cung cấp khả năng tương tác với các ứng dụng sau:

Xem thêm Tính năng phần mềm Infor CloudSuite Industrial

The Review

5 Score

Review Breakdown

  • Like
Summary
Review Date
Reviewed Item
Good solution
Author Rating
5