lap-dinh-muc-tieu-hoa-nguyen-lieu-nganh-may

Lập Định Mức Tiêu Hao Nguyên Liệu Ngành May Mặc

Tương tự trong ngành may mặc, trước khi bắt tay vào sản xuất, người phụ trách sản xuất sẽ tiến hành lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng dựa trên các định mức của thành phẩm. Từ đó sẽ tính toán được lượng nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ cần để phục vụ sản xuất.