giai phap erp nganh thuc an va do uong

Giải Pháp ERP Ngành Thực Phẩm Và Giải Khát (F&B)

Là một nhà sản xuất thực phẩm và giải khát, bạn đang phải đối mặt với áp lực liên tục liên quan đến lợi nhuận, sự thay đổi liên tục và yêu cầu theo mùa của các khách hàng và người tiêu dùng, thay đổi thói quen ăn uống của người dân trên toàn thế giới, áp lực đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.