Những Tác Động Của Phần Mềm ERP Đối Với Phòng Mua Hàng

Khi áp dụng hệ thống ERP, việc lập kế hoạch và mua sắm sẽ trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều bởi vì họ có thể thu thập dữ liệu từ các thông tin của lô hàng trước đó và cũng có được ý tưởng về số lượng công ty cần để phục vụ sản xuất một lượng sản phẩm nhất định.