0977.207.122

VỀ chúng tôi

GIỚI THIỆU CÔNG TY chúng tôi

1. Lịch sử hình thành

  • Qua quá trình 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công thệ thông tin vào trong quản lý, ban lãnh đạo công ty thấy rằng những điểm còn bất cập trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được kỳ vọng của các doanh nghiệp.
  • Với sự hiểu biết thực tế ở Việt Nam cũng như những kiến thức quản lý ở các hệ thống lớn, sự kết hợp giữa công nghệ và quản lý đã được tính toán sáng tạo và đó là ý tưởng thành lập lên công ty.

fab-logo

2. Xu hướng thực tế, giá trị chúng tôi cung cấp:

Với xu thế ứng dụng hiệu quả các hệ thống quản lý tránh việc đầu tư thay thế, lãng phí, chúng tôi tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng:

  • Không thay đổi toàn bộ quy trình mà cải tiến liên tục đảm bảo phát triển ổn định.
  • Nối kết, tập trung thông tin để phân tích điều hành.
  • Chuyển dần sang hướng quản trị phục vụ bên trong thay vì chỉ là ghi chép phản ánh bên ngoài.
  • Giảm gánh nặng thủ công phải nhập nhiều lần và chuẩn hóa số liệu.
  • An toàn, bảo mật và cộng tác, làm việc trên mạng trực tuyến.
  • Xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu giúp quảng báo thương hiệu doanh nghiệp qua Internet.

3. Mục tiêu chúng tôi

  • Là doanh nghiệp đứng đầu ở Việt Nam về cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ quản lý doanhnghiệp cho các doanh nghiệp vừa và lớn.
  • Tham gia vào thị trường đào tạo CNTT để đóng góp nhân lực cho xã hội.