cac loai phan mem erp tren thi truong

Năm 2020 – Có Những Loại Hệ Thống ERP Nào Trên Thị Trường?

Sự khác biệt giữa Full ERP với Industry-Specific ERP tùy thuộc vào hệ thống được thiết kế cho nhiều ngành công nghiệp hay chỉ chuyên cho một hoặc hai ngành. Sự khác biệt giữa Cloud ERP và On-Premise ERP đó là cách mà hệ thống được cài đặt và bảo trì.