VỀ INFOR

Infor là nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) lớn thứ 3 thế giới, với doanh thu khoảng 2.8 tỷ USD vào năm 2015.

Infor cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được những lợi thế kinh doanh, bằng cách giải quyết các khó khăn hiện tại, những khó khăn lien quan đến chuổi cũng ứng, sản xuất, khách hàng và nhà cung cấp, nguồn lực doanh nghiệp, quản lý sản phẩm, chi phí và thông tin tổng thể của doanh nghiệp.

Infor có khoảng 70 ngàn khách hàng tại 40 quốc gia, bao gồm 13 ngàn nhân viên trực tiếp.

Hiện nay Infor đang phát triển rất nhanh thông qua mua lại các công ty giải pháp lớn. Các giải pháp hiện tại của Infor giúp quản lý tổng thể một doanh nghiệp.

Infor được đánh giá là nhà cung cấp giải pháp phần mềm rất năng động. Infor tiếp tục phát triển thông qua các giải pháp sang tạo, giúp doanh nghiệp đổi mới và thành công trong tương lại.

infor officeCác giải pháp của INFOR:

Infor cung cấp các giải pháp khác nhau bao gồm:

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Phù hợp với tiêu chuẩn nhiều điểm, nhiều tiền tệ, nhiều ngôn ngữ. Bao trùm các khâu từ lập kế hoạch, xếp lịch, sản xuất, hoạch định nguồn lực cho ngành sản xuất rời rạc hoặc liên tục đến khâu phân phối với phạm vi hoạt động toàn cầu.

Quản lý hiệu năng hợp nhất (CPM)

Cung cấp góc nhìn rõ ràng qua liên kết nhiều ứng dụng, nguồn dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ cần thiết để đo lường, kiểm soát hiệu năng, các phân tích thông minh và cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

Tích hợp công ty trong bài toán tổng hợp từ kế hoạch cung ứng, thực hiện cung ứng, quản lý kho, giao vận và quản lý khả năng vận chuyển.

Quản lý quan hệ nhà cung cấp (SRM)

Cung cấp cá công cụ giao tiếp trên nền tảng web giúp cải tiến quản lý chuỗi cung ứng, hỗ trợ khách hàng quản lý được nhà cung cấp của mình chặt chẽ hơn theo yêu cầu.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Cung cấp các giải pháp hỗ trợ tương tác với khách hàng, quản lý các nội dung tương tác, các chiến dịch kinh doanh, bán hàng và dịch vụ.

Thương mại điện tử (eCommerce)

Bao gồm các giải pháp bổ trợ cho hệ thống hoạch định nội bộ có thể có các cổng thông tin, giao tiếp trực tuyến để thuận tiện hơn cho các giao dịch từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp (business to business) hoặc các dịch vụ cho khách hàng.

Quản lý tài sản (EAM)

Hỗ trợ cá công ty kiểm soát và triển khai hiệu quả các thiết bị, máy móc, nhà xưởng và các tài sản khác.

Quản lý vốn nhân lực (HCM)

Cung cấp quản lý khả năng lao động của nhân viên từ khâu tuyển dụng, phân tích lợi ích, so sánh, đào tạo, các dịch vụ hỗ trợ và quản lý, kiểm soát năng lực của cán bộ nhân viên.

Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

Cải thiện kiểm soát sản xuất với những yêu cầu cụ thể, dữ liệu sản phẩm, nội dung và tài liệu thay đổi.

Quản trị tài chính (FM)

Với những chức năng quản lý tài chính then chốt bao gồm cả hợp nhất, hoạch định ngân sách và lập kế hoạch kinh doanh. Đầy đủ các chức năng tài chính như công nợ phải thu, phải trả, tài sản cố định, sổ cái, quản lý thuế, chi phí, vốn bằng tiền.

Quản lý sự kiện (EM)

Tích hợp sẵn nền tảng công nghệ giúp có thể cấu hình và cảnh báo cho các cán bộ nhân viên các sự kiện yêu cầu hành động. Hoạt động như thư ký thầm lặng giúp điều tiết các hoạt động bởi vì cán bộ nhân viên chỉ cần tập trung vào các vấn đề ngoại lệ. Điều đó sẽ thuận lợi và hiệu quả và tiện ích cho doanh nghiệp vụ có thể áp dụng các kiểm soát nội bộ cho từng nhóm sự kiện hay hành động cần kiểm soát.

Luồng công việc (Workflow)

Hỗ trợ mô hình hoá, triển khai và kiểm soát các quy trình nghiệp vụ, khi tích hợp quy trình qua các ứng dụng giúp kiểm soát đưa ra hướng giải quyết và tối ưu hoá quy trình.

Tập trung theo các lĩnh vực (Vertical Market Focus)

Định hướng chuyên biệt theo các lĩnh vực từ tự động hoá, sản xuất và đóng gói hàng hoá, xây dựng, phân phối, sản xuất rời rạc, thực phẩm đồ uống, y học và hoá học.

Lợi ích kinh doanh (Business Benefits)

Do Infor thiết lập nền tảng kiến trúc để có thể tối ưu cho phù hợp yêu cầu của khách hàng theo từng lĩnh vực, giải pháp sẽ yêu cầu hiệu chỉnh ít và sẽ thay đổi được nhanh, hiệu quả theo yêu cầu kinh doanh. Lợi ích mang lại thông qua giải pháp bao gồm:

  • Triển khai nhanh.
  • Tổng chi phí sở hữu thấp.
  • Đo lường và kiểm soát được kết quả từ sớm.
  • Thu hồi vốn đầu tư nhanh.
Scroll to Top