0977.207.122

KIẾN THỨC KẾ TOÁN

Học Kế Toán Trên Excel

Để làm được kế toán trên Excel, đầu tiên các bạn phải biết qua phần mềm này cũng như cách sử dụng của từng hàm như: if, vloopkup, hloopkup, sumif hay subtotal… chi tiết cách dùng của từng hàm các bạn có thể lên trên mạng search…

Học Kế Toán Trên Excel Read More »

Scroll to Top