Địa chỉ văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 – Thứ 2 – Thứ 6

Điện thoại: 0977 207 122

Email: info@phanmemquanlyerp.com