5 cong cu crm tot nhat cho doanh nghiep

5 Công Cụ CRM Tốt Nhất Cho Doanh Nghiệp

CRM đóng vai trò là kho lưu trữ cho các công ty để lưu trữ thông tin về khách hàng của doanh nghiệp và cho các nhóm bán hàng cần theo dõi khách hàng tiềm năng, CRM là những công cụ vô giá để xác định thông tin về khách hàng.