0977.207.122

OEE Tinh Hieu Qua Tong The Cua Thiet Bi

OEE: Cách Tính Hiệu Quả Tổng Thể Của Thiết Bị

OEE (Hiệu quả thiết bị tổng thể – Overall Equipment Effectiveness) lấy ba nguyên nhân gây mất năng suất sản xuất: Tính khả dụng (Availability), Hiệu suất (Performance) và Chất lượng (Quality), đồng thời tạo ra các chỉ số cung cấp một cách nhất quán để đo lường hiệu quả của máy móc hoặc quy trình.

Yếu tố khả dụng (Availability Factor)

Hệ số Khả dụng của chỉ số OEE thể hiện phần trăm thời gian đã lên lịch mà máy móc hoặc quy trình có sẵn để sản xuất. Chỉ số Tính khả dụng là phép đo thời gian hoạt động được thiết kế để loại trừ ảnh hưởng của chất lượng, hiệu suất và các sự kiện thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình.

Việc phân tích bắt đầu với khoảng thời gian nhà máy của bạn có sẵn để sản xuất. Từ đó, bạn trừ đi số lần tắt máy theo kế hoạch, bao gồm bất kỳ sự kiện nào không có ý định chạy sản xuất (thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình). Thiếu hụt thời gian ngừng hoạt động nên bao gồm các sự kiện ngừng sản xuất như thiếu nguyên liệu và lao động, hỏng hóc thiết bị và thời gian thiết lập (Setup time) thiết bị.

Thời gian thiết lập thiết bị được bao gồm trong phân tích Tính khả dụng. Mặc dù không thể loại bỏ thời gian thiết lập, nhưng có thể giảm nó xuống. Công thức tính khả dụng:

TINH KHA DUNGYếu tố hiệu suất (Performance Factor)

Hệ số Hiệu suất của chỉ số OEE thể hiện tốc độ mà máy móc hoặc quy trình sản xuất các bộ phận so với tốc độ thiết kế hoặc chu trình tiêu chuẩn. Số liệu này hoàn toàn dựa trên tốc độ sản xuất các thành phẩm và không bị ảnh hưởng bởi tính sẵn có hoặc chất lượng.

Vì Hiệu suất chỉ tính đến mất tốc độ, nên phép tính là

HIEU SUAT

Trong đó Tổng thành phẩm được sản xuất (Total Parts Produced) bao gồm các thành phẩm bị loại. Chỉ số Hiệu suất có thể hiển thị tốc độ lớn hơn 100 phần trăm, nhưng khi được sử dụng trong tính toán, nó phải được giới hạn ở 100 phần trăm để hạn chế ảnh hưởng đến phần trăm.

Yếu tố chất lượng (Quality Factor)

Hệ số Chất lượng (Quality) của chỉ số OEE thể hiện năng suất máy móc hoặc quy trình của các thành phẩm tốt dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng số thành phẩm được sản xuất. Nó không bị ảnh hưởng bởi Tính Khả dụng hoặc Hiệu suất.

CHAT LUONGTính toán OEE

OEE

Điều khiến OEE và các yếu tố của nó trở thành một chỉ báo hiệu suất chính mạnh mẽ là nó không phải là tất cả về một con số duy nhất. Các yếu tố OEE cung cấp cho bạn ba con số hữu ích riêng trong các trường hợp khác nhau. Ví dụ: bạn có thể có hai lần chạy cùng một sản phẩm với các yếu tố như sau:

  • Chạy lần 1: OEE = 81,4% trong đó Tính khả dụng = 89%, Hiệu suất = 92%, Chất lượng = 99,5%
  • Chạy lần 2: OEE = 83,8% trong đó Tính khả dụng = 96%, Hiệu suất = 97%, Chất lượng = 90%

Cái nào chạy tốt hơn?

Nếu doanh nghiệp của bạn tuân theo chiến lược quản lý Six Sigma, Chạy lần 1 chắc chắn đáng mong đợi hơn Chạy lần 2, mặc dù Chạy lần 2 có tỷ lệ phần trăm OEE cao hơn. Cũng cần nhớ rằng các yếu tố OEE nên được so sánh với nhau trên cơ sở chạy thử và không nhất thiết phải đạt được 100 phần trăm. Bằng cách này, bạn có thể tạo so sánh để đo lường nỗ lực cải tiến sản xuất OEE liên tục từng quy trình một.

Dòng sản phẩm ERP của Infor bao gồm cả chức năng ERP và MES trong một hệ thống duy nhất. Dữ liệu từ xưởng sản xuất theo thời gian thực sẽ tự động thu thập từ các mô-đun MES có thể được sử dụng để tạo ra một giải pháp trực quan, đơn giản cho Hiệu quả Tổng thể của Thiết bị (OEE).

 

 

5/5 - (6 votes)
Scroll to Top